Naše služby pro drobné investory

Nezávazná vstupní konzultace

Pro výpočet optimální konfigurace fotovoltaického zařízení má klíčový význam zjištění a dokumentace stavební podstaty a místních podmínek. Konzultace našich odborníků a jejich osobní prohlídka místa stavebního záměru je předpokladem pro vytvoření precizního projektu.

Vytvoření projekčních podkladů a projektu

Fotovoltaické zařízení přináší optimální výsledky pouze tehdy, sestavují-li potřebné komponenty experti, kteří je dovedou přizpůsobit specifickým podmínkám místa. Simulace průběhu slunečního záření během celého roku je základem k dosažení optimálních hodnot záření, nebo výnosy se mohou různit až o 20% v závislosti na technologii modulu. Z tohoto důvodu projektujeme každé zařízení individuálně a používáme pouze vysoce kvalitní, certifikované komponenty s dlouhými záručními lhůtami a soustředíme se na technicky a ekonomicky optimální řešení

Pomoc při jednání s ČEZ/EON/PRE

Připojení Vaší PV do sítě a uzavření smlouvy s distributorem je poměrně náročná administrativní záležitost. Naši pracovníci mají v tomto ohledu dlouhodobé zkušenosti a rádi Vám budou nápomoci při veškerých Vašich jednáních ohledně připojení Vaší FV do sítě. Při vyplňování dotazníku, sepisování smlouvy, získání licence ERU atd.

Financování

Jsme partnerem Reiffeisen stavební spořitelny, která se jako jediná stavební spořitelna na českém trhu prezentuje jako finanční partner ekologického domova a nabízí tak všem zákazníkům v rámci svých pravidelných ekologických kampaní optimální variantu financování fotovoltaiky, bud´ formou úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru.

Realizace a uvedení do provozu

Montáž je prováděna speciálně vyškolenými elektrikářskými firmami. Každý z našich elektrikářů byl vyškolen našimi německými partnery a disponuje patřičnými certifikáty. Všechny dílčí kroky jsou dokumentovány a podloženy příslušnými záručními listinami, certifikáty a znaleckými posudky.

Předání fotovoltaického zařízení probíhá za dozoru nezávislého experta, který spolu s distributorem energie také dohlíží na uvedení zařízení do provozu.