Princip fungování fotovoltaického zařízení

Solární moduly na střeše vyrábějí stejnosměrný proud.

Ten se odvádí do měniče pomocí kabelů stejnosměrného proudu. Měnič přemění stejnosměrný proud na střídavý, který se dále odvádí přes domovní přípojku do veřejné rozvodné sítě. Měřič napájení přitom odečítá přesný počet kilowatthodin (kWh).

Fotovoltaické zařízení se skládá ze čtyř podstatných částí:

domov gold power modulyModuly
Moduly přeměňují sluneční záření na stejnosměrný elektrický proud. Jsou srdcem celého zařízení. S ohledem na zeměpisnou polohu, typ budovy, narovnání či sklon zařízení je možno vybírat z celé řady variant modulů. Správná volba modulu má klíčový význam pro rentabilitu zařízení.

Měnič
Úkolem měniče (někdy také nazýván střídač, nebo invertor) je přeměnit stejnosměrný proud, který byl získán moduly, na proud střídavý, který může být dále odváděn do veřejné rozvodné sítě (230V / 400V, 50Hz). Stupeň účinnosti tohoto přístroje rozhoduje o celkovém výnosu, tj. o tom kolik proudu získaného moduly může být skutečně odvedeno do veřejné rozvodné sítě.

Elektroměr
V případě využití režimu zelených bonusů je stávající elektroměr nahrazen novým, tzv. čtyřkvadrantním elektroměrem, který kromě spotřebovávané energie (úloha současného elektroměru) měří i množství vyráběné a nespotřebované energie z fotovoltaického systému, tzv. výrobní přebytky. U měniče je ještě instalován tzv. podružný elektroměr, který měří veškerou vyráběnou energii fotovoltaického systému pro fakturaci zelených bonusů. V případě využití režimu výkupních cen (fotovoltaický systém funguje nezávisle na existující elektrické instalaci) je k současnému elektroměru přiřazen ještě jeden elektroměr, který měří výrobu z fotovoltaického systému.

Spodní konstrukce
Pomocí spodní konstrukce jsou moduly připevněny na střešní plochu. Výběr této konstrukce závisí především na možném nosném zatížení střechy a jejím typu. V žádném případě nedojde k poškození Vaší střechy, spíše lze říci, že střecha získá vnější ochranu.

Průměrná životnost fotovoltaických modulů je 30-40 let. Na přání jsme schopni předložit nabídku odkoupení po vypršení státní podpory.