10 výhod fotovoltaických panelů CIS

1. Příznivý teplotní koeficient

Solární CIS moduly disponují příznivými teplotními koeficienty, které mají významný dopad na účinnost. Rozdíl je zejména patrný ve srovnání s mono – nebo polykrystalickými moduly. V letních měsících za vyšších teplot nedochází ke snížení účinnosti CIS modulů Avancis v takovém rozsahu jako u poly nebo monokrystalické technologie.

2. Povrch sklo-sklo

Přední i zadní strana modulu je tvořena z vysoce stabilního skla. Modul je tak oboustranně chráněn jak proti povětrnostním vlivům, tak i mechanickému poškození. Odolnost proti mechanickému poškození je srovnatelná jako u střešních oken.

3. Vysoký výkon při zastínění

Uspořádáním velmi úzkých a dlouhých článků CIS modulů Avancis se dosahuje významné výhody při částečném zastínění modulů oproti mono – nebo polykrystalické tradiční technologii. Částečné zastínění nezpůsobí výpadky modulů jako celku. K zastínění dochází nejčastěji od komínů, mraku, okolních stromů nebo budov, odtávajícím sněhem apod.

4. Neletované spoje článků

CIS moduly na rozdíl od krystalických modulů neobsahují letované spoje. Články jsou při výrobním procesu souvisle mezi sebou pospojovány. Vyrobený proud je u krystalických modulů prostřednictvím sběrnic veden od jednoho článku k dalším. Na mnohých místech se nachází letovaná spojení. Po letech může dojít u těchto letovaných spojení ke snížení vodivosti a tím snížení výkonu modulů. V krajních případech může dojít až k přerušení spoje s následkem úplného výpadku produkce.

5. Vysoký výkon při zhoršeném osvětlení

Fotovoltaické články Avancis CIS modulů (měď-indium-selen) vykazují vysokou účinnost i za zhoršených světelných podmínek srovnatelnou pouze se současnou nejlepší technologií křemíkových modulů. Vynikající účinnosti dosahují za rozptýleného (difuzního) světla – zatažená obloha.

6. Výnosy

CIS moduly Avancis ve spojení s kvalitní systémovou technikou dosahují vyšších výnosů než mono – nebo polykrystalické moduly. V oblasti Bad-Margentheim se nachází testovací fotovoltaické zařízení, které za naprosto identických podmínek sleduje celkovou účinnost CIS modulů ve srovnání s mono nebo polykrystalickými moduly. Toto měření je podpořeno i nezávislými studiemi, např. institutem Paula Scherrera na zkušební fotovoltaické stanici v Jordánsku.

7. Dlouhodobá stabilita

Aby fotovoltaické moduly i po 20 letech vykazovaly minimální účinnost 80%, musí disponovat vysokou odolností proti vnějšímu prostředí. V různých státech světa řadu let existují pilotní projekty založené na modulech CIS technologie. Tyto projekty existují jak na soukromé tak i privátní bázi k zajištění důkazů skutečného výkonu a kvality CIS modulů. Avancis GmbH současně provádí permanentní zkoušky umělého stárnutí CIS modulů k zajištění údajů a potvrzení garancí účinnosti v dlouhodobém horizontu. Výsledky jsou potvrzeny certifikáty IEC61646, TÛV.

8. Rozměrová variabilita

Výrobní možnosti modulů CIS nabízí širokou rozměrovou variabilitu i variabilitu elektrických parametrů. Lze tak vyhovět přáním zákazníka nabídkou „na míru“. Například specifické požadavky na moduly mohou být převedeny na nejvhodnější měniče tak, aby výsledný systém byl jako celek optimalizován. Avancis GmbH nabízí CIS moduly v rozměrových řadách od 120x120mm do 1200x1600mm v rozsazích napětí od 6V do 120V.

9. Variabilita využití

Vedle obvyklého využití na střechách lze CIS moduly znamenitým způsobem využít formou integrace do fasád. Také řešení se semitransparentními moduly nabízí možnost regulace dopadajícího světla do interiéru. Nabízí se i řešení integrace do střech, při kterém CIS moduly plně nahrazují střešní krytinu.

10. Estetika

Fotovoltaické moduly na střechách jsou v současnosti už poměrně často k vidění. Bohužel řada střech použitím modulů po vzhledové stránce poněkud ztrácí. CIS moduly opticky tvořené dlouhými úzkými pásky působí celočerným elegantním dojmem, který může být naopak využit jako zajímavé estetické zhodnocení střech nebo fasád. Funkce a estetika se u CIS modulů spojují v jeden celek.