Zelený bonus – pouze pro instalace zhotovené do 31.12. 2013.

Princip zelených bonusů

ZELENÝ BONUS je v dnešní době jednoznačně nejvýhodnější forma využití vyráběné energie z fotovoltaického systému. Aktuálně vyrobenou energii můžete spotřebovat ve svých spotřebičích, nevyužité přebytky prodat do distribuční sítě a navíc za veškerou Vámi vyrobenou energii dostanete zaplacen tzv. zelený bonus.

Rok 2013 je posledním rokem na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kdy bude možné na vyrobenou energii zelený bonus získat. Vzhledem k nárůstu výkonu fotovoltaických systémů v letech 2009-2012 se Energetický regulační úřad rozhodl od roku 2014 již tuto podporu nevypsat.

Pro rok 2013 je cena zeleného bonusu stanovena na 2,86 Kč za každou vyrobenou kWh (do velikosti FVE 5 kWp) a 2,28Kč/kWh (pro velikosti FVE od 5 do 30kWp). Další výhodou zeleného bonusu je, že nemusí vzniknout nové odběrné místo. V případě, že by muselo vzniknout, jak je tomu v režimu výkupních cen, musíte distribuční společnosti uhradit poplatek 500 Kč za každý A hlavního jističe nového odběrného místa. U malých systémů se při obvyklé hodnotě jističe 12 – 25 A jedná o částku 6.000 -12.500,-Kč navíc.